Akte van verdeling/scheiding

Bij het beëindigen van een relatie of huwelijk, zullen partners de gemeenschappelijke goederen samen moeten verdelen. De meeste goederen kunnen de partners zelf verdelen, zoals bijvoorbeeld de bankrekeningen, inboedel en de auto. Is er ook een gemeenschappelijke woning en is het de bedoeling dat één van de partners daar de eigendom van behoudt, moet er een akte van verdeling opgemaakt worden. Dit is bijna hetzelfde als een akte van levering, alleen bij een verdeling levert de ene partner zijn aandeel in het onroerend goed aan de ander. De partner die de woning overneemt zal ook de hypotheek volledig voor zijn rekening moeten nemen. De bank moet daar akkoord voor geven, of te wel de partner die uitstapt moet ontslagen worden van alle aansprakelijkheid voortvloeiende uit de hypotheek. Ook kan er sprake zijn van overbedeling, het uitkeren van een bedrag van de overwaarde aan de andere partner. Al deze zaken worden vastgelegd in de akte van verdeling.

Offerte aanvragen