Oprichten B.V.

Voor het oprichten van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid is een notariële akte vereist. In deze akte, de statuten, wordt de naam van de B.V. vastgelegd, de vestigingsplaats, de doelomschrijving (omschrijving van de werkzaamheden van de onderneming), het maatschappelijk kapitaal (het maximaal aantal aandelen dat een onderneming mag uitgeven) en de soorten aandelen. De doelomschrijving wordt vaak ruim opgesteld omdat een onderneming in principe geen werkzaamheden mag verrichten die niet vastgelegd zijn in deze doelomschrijving. De besloten vennootschap moet worden ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Ook de enig aandeelhouder en bestuurders worden daar ingeschreven.

De oprichter van de B.V. verkrijgt aandelen en wordt aandeelhouder. De aandeelhouder is niet aansprakelijk. De vennootschap is aansprakelijk en het vermogen in de vennootschap loopt het risico.

Is er één aandeelhouder die ook directeur is, de DGA (Directeur Groot Aandeelhouder), dan regelt die de bedrijfsvoering en heeft alle macht in handen.

Zijn er meer aandeelhouders, dan zijn die verenigd in de algemene vergadering van aandeelhouders (AVA). De besluitvorming vindt dan binnen die vergadering plaats. Elk aandeel heeft één stem. De hoeveelheid aandelen bepaalt hoeveel stemmen een aandeelhouder uit mag brengen. Wil één van de aandeelhouders zijn aandelen verkopen, dan bepaalt de blokkeringsregeling dat de aandelen eerst aan de andere aandeelhouders aangeboden moeten worden. De manier waarop dit moet is in de statuten opgenomen. Het overdragen van aandelen moet in een notariële akte.

Offerte aanvragen