Eigendomsoverdracht

Van een huis, een perceel grond of een ander onroerend goed gaat de eigendom over van de verkoper op de koper door de overschrijving van een notariƫle akte van levering in de openbare registers (Kadaster). De akte van levering wordt ook wel transportakte genoemd. Deze akte wordt door de notaris opgemaakt en door de verkoper, de koper en de notaris ondertekend. De inhoud van de leveringsakte is gebaseerd op de eerder gesloten koopovereenkomst en moet daarmee in overeenstemming zijn. De koopovereenkomst wordt door de makelaar of door partijen zelf bij de notaris aangeleverd. Welke notaris de akte van levering opmaakt, wordt in principe bepaald door de koper. Zonodig kan ook de notaris de koopovereenkomst opstellen.

Offerte aanvragen