Huwelijkse voorwaarden akte

Voor 1 januari 2018 bepaalde de Nederlandse wet dat alle bezittingen en schulden van degenen die met elkaar trouwden, gemeenschappelijk werden: de wettelijke gemeenschap van goederen.

Nu trouwen echtgenoten automatisch onder huwelijkse voorwaarden en onstaat er daarna wel een beperkte gemeenschap van goederen. Alle bezittingen en schulden die voor het aangaan van het huwelijk bestonden blijven automatisch eigendom van de betreffende echtgenoot. Alles wat na de huwelijksdatum wordt aangegaan is gemeenschappelijk.

Ook giften en erfrechtelijke verkrijgingen behoren vanaf 1 januari 2018 automatisch tot het privévermogen van de verkrijgende echtgenoot. Vóór die datum behoren giften en erfrechtelijke verkrijgingen alleen tot het privévermogen indien deze worden verkregen onder een (door de schenker dan wel erflater gemaakte) uitsluitingsclausule.

Willen de aanstaande echtgenoten voorkomen hun huwelijksvermogen anders regelen, bijvoorbeeld meer zaken buiten de gemeenschap laten vallen, dan moeten zij voordat zij trouwen bij de notaris huwelijkse voorwaarden opmaken. Huwelijkse voorwaarden is een overeenkomst tussen echtgenoten waarin zij afspraken maken over hun vermogen, wat mag gemeenschappelijk zijn en wat niet. Daarnaast wordt er afgesproken hoe de echtgenoten met elkaar afrekenen als het huwelijk eindigt door echtscheiding of overlijden.

Het is ook mogelijk om huwelijkse voorwaarden tijdens het huwelijk op te maken of aan te passen omdat uw situatie bijvoorbeeld gewijzigd is.

Huwelijkse voorwaarden moeten ingeschreven worden in het huwelijksgoederenregister bij de rechtbank. Hier zijn griffierechten voor verschuldigd.

Het geregistreerd partnerschap is destijds in het leven geroepen als alternatief voor een huwelijk tussen personen van hetzelfde geslacht. Tegenwoordig heet dit nu ook huwelijk. De te maken partnerschapsvoorwaarden zijn te vergelijken met huwelijkse voorwaarden.

Offerte aanvragen