Koopakte huis opstellen door Notaris Kerkdriel

De koopovereenkomst is een schriftelijke afspraak tussen de verkoper en koper van een woning (of ander onroerend goed). In deze overeenkomst wordt vastgelegd dat de woning, met inachtneming van de overeengekomen voorwaarden, voor een bepaalde koopprijs en op een afgesproken datum, eigendom wordt van de koper. Vaak wordt er in de koopovereenkomst een ontbindende voorwaarde voor de financiering opgenomen. Dit betekent dat de koper nog een bepaalde termijn heeft om de financiering te regelen. Lukt dit niet binnen die bepaalde termijn dan kan de koper nog zonder boete en kosten van de overeenkomst af.

De verkoper kan van de koper een waarborgsom of bankgarantie vragen. Deze is meestal gelijk aan 10% van de koopprijs en moet voor een bepaalde datum bij de notaris gestort worden of aan de notaris afgegeven worden. Dit biedt de verkoper wat meer zekerheid dat de koper de koopovereenkomst ook nakomt.

Sinds 1 september 2003 is er een regeling die de particuliere koper van een woning beschermt. De koper heeft drie dagen bedenktijd en mag de koop binnen die termijn annuleren zonder dat dit financiƫle consequenties heeft.

Offerte aanvragen