Nieuwbouwprojecten

Bij nieuwbouwprojecten kiest de projectontwikkelaar of de bouwer de notaris. Deze notaris behandelt het gehele project. Alle akten van levering worden door deze notaris opgemaakt. De kosten van de akte van levering worden betaald door de opdrachtgever. De koper is wel vrij een andere notaris te kiezen voor het opmaken van de hypotheekakte.

Offerte aanvragen