Samenlevingsovereenkomst

Woont u samen of gaat u samenwonen zonder te trouwen, dan heeft de wet niets voor u geregeld. Alle bezittingen en schulden blijven van ieder apart. In een samenlevingsovereenkomst wordt geregeld welke goederen en geld van de partners samen zijn, zoals bijvoorbeeld de woning en/of bankrekeningen. Vaak wordt er een verblijvingsbeding opgenomen in de overeenkomst. Dit beding bepaalt dat de partner alle gemeenschappelijke goederen krijgt na overlijden van de ander. Zo gaan bijvoorbeeld de gemeenschappelijke woning, inboedel en bankrekeningen naar de langstlevende partner. De privé bezittingen gaan niet naar de partner. Deze gaan naar de erfgenamen, bijvoorbeeld de familie. Moeten de privé bezittingen wel naar de partner dan moet er aanvullend een testament opgemaakt worden. Ook kan er geregeld worden wat er gebeurt met bijvoorbeeld de woning en het pensioen als de partners uit elkaar gaan. Door het opmaken van een samenlevingsovereenkomst betaalt de partner minder of zelfs geen erfbelasting bij overlijden van een van beiden. Daarnaast ontstaat er voor de Inkomstenbelasting een fiscaal partnerschap.

Offerte aanvragen