Schenkingen

Voor een schenking is geen notariële akte vereist. Als de onderstaande vrijstellingen in acht worden genomen, kan het bedrag via de bank worden overgemaakt door de schenker aan de begiftigde.

Vrijstellingen schenkbelasting 2013

Kinderen 5.141
Kinderen 18 – 40 jaar (eenmalig)  24.676  of kinderen 18 – 40 jaar (eenmalig) indien schenking wordt aangewend voor aankoop huis of voor een dure studie 51.407
Overige verkrijgers 2.012

Zijn er bijzondere bepalingen aan de schenking verbonden, bijvoorbeeld dat de schenking alleen voor de begiftigde bedoeld is en niet voor de partner (uitsluitingsclausule) of dat de begiftigde de schenking pas krijgt na overlijden van de schenker (papieren schenking). Dan moet er van de schenking wel een notariële akte opgemaakt worden.

Offerte aanvragen