Testament opstellen

Een testament moet opgemaakt worden door een notaris. In een testament wordt vastgelegd wie de erfgenamen zijn, of te wel aan wie het vermogen van de overledene toekomt. Naast het benoemen van erfgenamen kunnen er ook andere regelingen opgenomen worden, zoals:

  • wie krijgt de voogdij over minderjarige kinderen als beide ouders zijn overleden;
  • wie voert het financiĆ«le beheer (ook wel bewind genoemd) over de erfdelen van (minderjarige) kinderen;
  • wie wordt er benoemd tot executeur en krijgt daarmee de bevoegdheid om de nalatenschap te beheren en af te wikkelen;
  • mag de erfenis toekomen aan de erfgenamen en hun partners of alleen aan de erfgenamen, ook wel uitsluitingsclausule genoemd.
  • het toedelen van bepaalde goederen, bijvoorbeeld sieraden of erfstukken, aan bepaalde personen (legaten).

Voor het opmaken van een testament moet de opsteller minimaal 16 jaar zijn. Elk testament wordt in Nederland geregistreerd in het Centraal Testamenten Register. Zo kan na een overlijden vastgesteld worden of de overledene een testament heeft gemaakt en zo ja bij welke notaris dat is gebeurd. De erfgenamen en eventuele andere belanghebbenden kunnen dan bij die notaris een kopie van het testament opvragen.

Offerte aanvragen