Voogdij kind

In een testament kan vastgelegd worden wie de zorg krijgt over minderjarige kinderen, of te wel het benoemen van een voogd. De voogd wordt verantwoordelijk voor de opvoeding en verzorging van de minderjarige kinderen en voert het beheer over het vermogen. De voogd aanvaardt de voogdij pas daadwerkelijk op het moment dat de ouders beiden zijn overleden. Is er geen voogd benoemd, dan bepaalt de rechter wie de voogdij krijgt over de kinderen. Meestal is dat een familielid. Maar als de familie er niet uitkomt of er is geen familie meer, dan wordt er een voogdijinstelling aangewezen.

Het vermogensbeheer voor uw kinderen en de zorg kunnen prima samen gaan. De voogdij vervalt als de kinderen 18 jaar worden. Het vermogensbeheer van de voogd vervalt dan ook, tenzij er een bewind is opgenomen in het testament. De ouder kan zelf in het testament bepalen hoelang het bewind duurt, bijvoorbeeld tot 21 jaar. Daarnaast zijn er misschien kinderen die de verantwoordelijkheid voor het vermogen nooit kunnen dragen, bijvoorbeeld kinderen met een beperking of kinderen met een verslaving. Dan kan het bewind ook levenslang duren. Gedurende de periode van het bewind, beheert de bewindvoerder het geërfde vermogen. De voogd en de windvoerder kunnen dezelfde persoon zijn, dit hoeft echter niet.

Offerte aanvragen