Testament: het nadenken waard


Testament: het nadenken waard

De wet bepaalt wie uw erfgenamen zijn: uw echtgenote of geregistreerd partner, uw kinderen, uw ouders, broers en zussen, uw grootouders en overige familie. Hiervan afwijken kan via een door uw notaris geregistreerd testament. Bij het opstellen hiervan is uw notaris uw leidsman bij uitstek. We stippen hier wat zaken aan waarover u alvast kunt nadenken.

Legitiem deel
Uw kinderen – en wanneer zij overleden zijn hun kinderen – hebben altijd recht op een legitieme portie, het minimale deel van een nalatenschap zoals omschreven in de wet. Zij moeten hierop binnen vijf jaar een beroep doen als ze zijn onterfd. Ook uw echtgenote of geregistreerd partner heeft volgens de wet een ‘vangnet’, zoals het vruchtgebruik van de woning. Uw partner moet hierop een beroep doen. De legitieme portie geldt niet voor ouders, grootouders en overige familie: deze ‘partijen’ kunt u uitsluiten.

Eerdere afschriften
Naar aanleiding van uw wensen maakt uw notaris een concept-testament, waarin u allerlei zaken kunt laten opnemen. Het uiteindelijke document kunt u bij uw notaris ondertekenen en u krijgt een gewaarmerkte kopie mee naar huis. Uw notaris schrijft het testament in bij het Centraal Testamentenregister, zodat iedere notaris na uw overlijden inzage kan hebben in uw laatste wil. Om verwarring te voorkomen, vernietigt u afschriften van eerdere testamenten.

Een testament kan uw erfgenamen een aanzienlijke besparing opleveren voor de erfbelasting.

Door omstandigheden kunnen wijzigingen in uw testament wenselijk zijn