wat als je een huis erft?


Wat moet je doen als je een huis erft?

De erfgenamen moeten overleggen wat ze met het huis willen: verkopen en de opbrengst verdelen of misschien wil een van de erfgenamen in het huis gaan wonen. Bepaal eerst de waarde van het huis. Soms staat hier iets over in het testament. Is dat niet zo, dan kunt u een onafhankelijk taxateur inschakelen.

Wil een van de erfgenamen eigenaar worden van het huis? Dan kan hij de andere erfgenamen uitkopen. De woning kan op zijn naam worden gezet door een zogenoemde akte van verdeling, die de notaris voor u opstelt. De nieuwe eigenaar moet de andere erfgenamen betalen voor hun deel.