Eigen bijdrage AWBZ


 nieuwsbericht-notaris-kerkdriel

Volwassenen die AWBZ-zorg krijgen, moeten daarvoor een eigen bijdrage betalen. Of ze deze nu thuis ontvangen of in een zorginstelling. Sinds 1 januari 2013 betalen mensen met vermogen een hogere eigen bedrage. De eigen bijdrage voor de AWBZ voor mensen met een eigen vermogen is per 1 januari 2013 omhoog gegaan (vermogensinkomensbijtelling). Dit betekent dat bij het inkomen 8% van het box 3-vermogen wordt opgeteld. Hierover wordt de eigen bijdrage berekend. Heeft u een laag inkomen, maar veel spaargeld, dan moet u uw spaargeld aanspreken om uw bijdrage te kunnen betalen. Overigens heeft iedereen in Box 3 een vrijgesteld bedrag van €21.139,- (2012). Wie niet meer heeft dan dat bedrag, hoeft daarover geen eigen bijdrage voor de AWBZ te betalen. De peildatum voor het box 3-vermogen is voor de eigen bijdrage 1 janauari 2011 en geldt dus voor de berekening het vermogen op 1 januari 2011. De eigen woning valt in box 1, echter zodra de woning verschuift van box 1 naar box 3, gaat de waarde dus wel meetellen voor de vaststelling van uw eigen bijdrage.