Uitbreiding vrijstelling schenking


Voor schenkingen van ouders aan kinderen kan gebruik worden gemaakt van een schenkingsvrijstelling. Van de jaarlijkse schenkingsvrijstelling (in 2013 € 5.141) kan elk kind, ongeacht zijn of haar leeftijd, gebruikmaken. De eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling geldt voor kinderen tussen de 18 en 35 jaar. Vanaf 2013 wordt deze leeftijdsgrens verhoogd naar 40 jaar.

De eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling kan, zoals de naam al aangeeft, slechts eenmaal worden benut. In 2013 bedraagt de eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling € 24.676. Dit bedrag kan worden verhoogd tot € 51.407 (bedrag 2013) als de schenking verband houdt met:

  • De eigen woning. Het gaat dan om:
    • De verwerving van een eigen woning;
    • Kosten voor verbetering of onderhoud van de eigen woning;
    • Afkoop van rechten van erfpacht, opstal of beklemming; of
    • De aflossing van een eigenwoningschuld.
  • Een studie of beroepsopleiding.

Kinderen tussen de 18 en 40 jaar mogen eenmalig nog van een aanvullende schenkingsvrijstelling van € 26.731 (bedrag 2013) gebruikmaken, als zij voor 2010 al gebruik hebben gemaakt van de eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling en de schenking door de ouders wordt gedaan in verband met de eigen woning.

[Bron: Fiscaal-Juridisch Vakbureau Nationale Nederlanden]