Starterslening Maasdriel


Starterslening

Vanaf 1 januari 2014 kan iedereen die een bestaande of nieuwe woning koopt in
de gemeente Maasdriel onder voorwaarden in aanmerking komen voor een
starterslening.

De verwervingskosten van de woning mogen niet hoger zijn dan € 235.000,–. De
maximale hoogte van de starterslening is 20% van de verwervingskosten met een
maximum van € 25.000,–.

Voorlopig heeft de gemeente € 500.000,– uitgetrokken voor het verstrekken van
deze leningen. En zolang het Rijk ook meefinanciert is het dubbele bedrag
beschikbaar.

Een aanvraagformulier en andere informatie is te vinden op onze website.