Hoge schenkings vrijstelling


Met ingang van 1 oktober 2013 wordt de vrijstelling van de schenkbelasting tijdelijk verruimd.

De verruiming van de vrijstelling gebeurt op 3 manieren:

  1. Van 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015 geldt een hogere vrijstelling in de schenkbelasting. Nu is de maximale vrijstelling € 51.407. Vanaf 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015 is dat € 100.000.
  2. Schenking niet alleen tussen ouder en kind. De beperking dat het moet gaan om een schenking van een ouder aan een kind tussen 18 en 40 jaar, vervalt. Dit betekent dat iedereen van een familielid of van een derde een schenking mag ontvangen van maximaal €100.000. Dit bedrag is dan vrij van schenkbelasting. Dit bedrag moet de ontvanger wel gebruiken voor de eigen woning. Ook deze maatregel geldt vanaf 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015.
  3. Vrijstelling geldt ook bij aflossing van restschuld De ruimere schenkingsregeling geldt ook voor schenkingen om de restschuld van een verkochte eigen woning af te lossen. Dit geldt vanaf 1 oktober 2013. Deze verruiming is blijvend.