Veranderingen in de zorg


Veranderingen in de zorg: wat zijn de gevolgen?

Per 1 januari 2015 is de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) vervangen door een aantal andere wetten. De AWBZ was een volksverzekering voor bijzondere ziektekosten die niet onder de eigen zorgverzekering vallen. Voor mensen die nu of straks zorg nodig hebben – thuis of in een zorginstelling – brengt dit grote veranderingen met zich mee. Het is dan ook hoog tijd voor overleg met uw notaris.

Uw vermogen in box 3 verlagen
De AWBZ wordt vervangen door de Wet Langdurige Zorg (WLZ), de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 (WMO 2015), de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Jeugdwet. Daarnaast bestaat een aantal overgangsregelingen. Cruciaal in het hele verhaal is voor u de eigen bijdrage, die (mede) wordt bepaald door het  vermogen dat u hebt in box 3.   

Het verlagen van dat vermogen is dan ook het overwegen zeker waard. U kunt dit vermogen op diverse manieren verlagen. Die manieren hebben elk hun eigen voorwaarden: het geheel is te gecompliceerd om hier uit de doeken te doen. Uw notaris weet er het fijne van.

Testament herzien
Daarnaast is het raadzaam bestaande testamenten te bekijken: vanwege alle veranderingen kan het verstandig zijn een en ander te herzien. Een goed testament anticipeert op omstandigheden die zich kunnen voordoen. U bent daarmee altijd beter af en dat geldt ook voor uw nabestaanden.
 

Natuurlijk houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Zeker op dit gebied is veel meer te melden. Bel of mail ons voor informatie op maat