Campagne over het levenstestament


 Notariaat start campagne over het levenstestament

Onder de naam ‘Wie van de drie’ start de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) een nieuwe publiekscampagne. KNB-voorzitter Jef Oomen heeft hiervoor het startsein gegeven. Centraal in de campagne staat het levenstestament, waarin je kunt aangeven wie voor jou beslissingen neemt als je dit zelf niet meer kunt. Het doel van de campagne is mensen te laten nadenken over hun eigen situatie of die van hun naasten. De campagne biedt daarnaast handvatten om deze soms lastige situatie bespreekbaar te maken.

Steeds meer mensen worden geconfronteerd met familie of bekenden die in een situatie terechtkomen waarin het lastig of onmogelijk is verantwoorde besluiten te nemen. Dit leidt vaak tot onzekerheid of onenigheid binnen de familie of in de omgeving. Zo ver hoeft het niet te komen.

Welke persoon en welke kwesties Een van de eerste stappen bij het opstellen van een levenstestament is nadenken wie je in vertrouwen wilt nemen en wat diegene namens jou allemaal mag doen. Het gaat daarbij om vragen als: Wie mag namens mij bankzaken regelen? Wie neemt straks mijn medische beslissingen? Of wie zorgt er voor mijn huisdier als ik dat zelf niet meer kan? Wat je aan wie toevertrouwt is afhankelijk van je persoonlijke situatie. De campagne maakt daarom aan de hand van voorbeelden inzichtelijk welke levensvragen beantwoord moeten worden en wie hiervoor een goede belangenbehartiger zou kunnen zijn. Bij iedere vraag verschijnen drie mogelijke kandidaten. Vandaar de campagnenaam ‘Wie van de drie’.

Checklist ter voorbereiding Om te inventariseren welke wensen iemand heeft en waar je over na moet denken voordat je een levenstestament kunt opstellen, heeft de KNB een checklist ontwikkeld. De ervaring leert dat vragen over beheer van geld, verkoop van het huis of het levenseinde confronterend kunnen zijn. Toch is het belangrijk dat mensen hier goed en tijdig over nadenken en dit bespreken met hun naasten.

In het levenstestament kunnen twee volmachten worden opgenomen: een voor iemand die de zakelijke belangen gaat behartigen en een voor iemand die zorgt voor de persoonlijke en medische zaken. Beide volmachten kunnen ook aan dezelfde persoon worden verleend. De checklist kan ook een hulpmiddel zijn om het gesprek met de notaris voor te bereiden. De checklist is te vinden op www.wievandedrie.nl. Op deze website staan ook verhalen van mensen die een levenstestament hebben laten opstellen.