Verruiming schenkings vrijstelling kan niet eerder


De verhoging en verruiming van de schenkingsvrijstelling eigen woning kan niet per 1 januari 2016 worden ingevoerd. Daarvoor is de resterende implementatietermijn te kort, schrijft staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën aan de Tweede Kamer.

Met ingang van 1 januari 2017 mag iedereen tussen achttien en veertig jaar van een familielid of van een derde eenmalig een schenking van maximaal 100.000 euro vrij van schenkbelasting ontvangen. Deze schenking moet worden gebruikt voor de eigen woning. In antwoord op de vraag van CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt waarom het niet mogelijk is deze maatregel al per 1 januari 2016 te laten ingaan, schrijft Wiebes dat de nog resterende implementatietermijn te kort is om het aangifteprogramma en de aangifteproducten van de Belastingdienst aan te passen.

Leeftijdsgrens
Verder schrijft Wiebes dat uit onderzoek van De Nederlandsche Bank (DNB) blijkt dat huishoudens in de leeftijdsgroep tot veertig jaar duidelijk het meeste te maken hebben met onderwaarde op hun woning. Hiermee geeft hij antwoord op de vraag van 50Plus-Kamerlid Henk Krol waarom de leeftijdsgrens van veertig jaar wordt gehanteerd. Volgens Wiebes beschikken juist de jonge huishoudens tot veertig jaar over kleine financiële buffers en kunnen zij moeilijk eigen geld inzetten voor de aflossing van hun schuld. Bovendien sluit de leeftijdsgrens aan bij de bestaande leeftijdsgrens voor de verhoogde schenkingsvrijstelling van ouders aan kinderen. ‘Het laten vervallen van de leeftijdsgrens zou ertoe leiden dat de maatregel een instrument wordt voor vermogende particulieren om de verschuldigde erfbelasting te verminderen en voorts leiden tot een aanzienlijke structurele budgettaire derving’, stelt Wiebes in zijn reactie.