vrijstelling schenking eigen woning


Met ingang van 1 januari 2017 wordt de belastingvrijstelling voor een eenmalige schenking voor de eigen woning opnieuw verhoogd en verruimd. Vanaf dan mogen mensen tot 100.000 euro schenken aan mensen tussen de achttien en veertig jaar. Dit blijkt uit het pakket Belastingplan dat minister Jeroen Dijsselbloem van Financiƫn dinsdag tijdens Prinsjesdag heeft ingediend bij de Tweede Kamer. Het notariaat is blij met deze maatregel omdat deze de woningmarkt kan stimuleren.

De schenking moet wel gebruikt worden voor de eigen woning, bijvoorbeeld voor de aflossing van de eigenwoningschuld, een restschuld of een verbouwing van de eigen woning. Daarnaast vervalt de beperking dat de schenking door een ouder aan een kind moet worden gedaan. De voorwaarde dat de ontvanger van de schenking tussen de 18 en 40 jaar oud moet zijn, blijft bestaan. Dit betekent dat vanaf 1 januari 2017 iedereen tussen 18 en 40 jaar van een familielid of van een derde eenmalig een schenking van maximaal 100.000 euro vrij van schenkbelasting mag ontvangen, mits deze wordt gebruikt voor de eigen woning (artikelen 33, 33a en 82a SW). Nu geldt de vrijstelling alleen voor een schenking van ouders aan een kind tussen 18 en 40 jaar, met een maximumbedrag van 52.752 euro (2015).