Het wetsvoorstel van de flex-BV is goedgekeurd door de Eerste Kamer en treedt per 1 oktober 2012 in werking


wetboekHet wetsvoorstel wijzigt de regeling voor B.V.’s waardoor het eenvoudiger wordt om een B.V. op te richten. Zo krijgen aandeelhouders meer vrijheid voor de inrichting van de statuten. Het minimumkapitaal van achttienduizend euro (€ 18.000,00) wordt afgeschaft. Daarnaast vervalt de verplichte blokkeringsregeling van de overdraagbaarheid van aandelen. Ook worden de mogelijkheden om besluitvorming buiten de algemene vergadering te laten plaatsvinden verruimd. Daarnaast wordt het mogelijk om in de statuten te voorzien in stemrechtloze of winstrechtloze aandelen of in een flexibele verdeling van stemrecht.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.