Verlenging termijn overdrachtsbelasting


Staatssecretaris Frans Weekers van Financi├źn verlengt met ingang van 1 september 2012 de termijn waarin particulieren of ondernemers die gedwongen hun woning of bedrijfspand moeten verkopen, een vermindering van de overdrachtsbelasting kunnen claimen. Om de gehele vastgoedmarkt tegemoet te komen, heeft de staatssecretaris besloten de termijn van artikel 13 WBR tijdelijk te verlengen van 6 naar 36 maanden.
Volgens Weekers kan vanwege de huidige stagnerende vastgoedmarkt onvoldoende gebruik worden gemaakt van de mogelijkheid om bij doorverkoop van een woning of bedrijfspand een vermindering van de overdrachtsbelasting te claimen. Door de termijn nu te verlengen, wil hij particulieren, ondernemers en de vastgoedmarkt een steuntje in de rug geven.Gunstigere voorwaarden
De tijdelijke maatregel is een uitkomst voor bijvoorbeeld particulieren die hun woning moeten verkopen als ze gaan scheiden of van een bestaande woning willen doorstromen naar een nieuwsbouwwoning. Ook voor stellen die vlak na aankoop van een huis uit elkaar gaan, komt de verlenging goed uit. Weekers geeft hen nu meer tijd om tegen gunstigere voorwaarden de woning door te verkopen. Als het huis namelijk binnen 36 maanden wordt doorverkocht, hoeft de koper alleen over de meerwaarde en eventueel andere vergoedingen overdrachtsbelasting te betalen.Renoveren
Bij bedrijfspanden geeft de regeling marktpartijen de mogelijkheid om onroerend goed aan te kopen, te renoveren en up-to-date te verkopen. Dit allemaal zonder dat er twee keer over de gehele verkoopsom overdrachtsbelasting moet worden betaald. Ook hier geldt namelijk dat bij doorverkoop binnen 36 maanden de koper alleen over de meerwaarde en eventueel andere vergoedingen overdrachtsbelasting hoeft te betalen.Beleidsbesluit
De maatregel is opgenomen in het Belastingplan 2013, maar gaat door middel van een goedkeurend beleidsbesluit al in per 1 september 2012 en loopt tot 1 januari 2015. Dit houdt in dat als een woning of bedrijfspand in de periode van 1 september 2012 tot 1 januari 2015 wordt verkregen, bij een opvolgende verkrijging van deze onroerende zaak binnen 36 maanden slechts over de meerwaarde overdrachtsbelasting is verschuldigd.