Category Archives: Actueel

Schenken en woningmarkt


Belastingdienst, laat die giften met rust. Als de belasting op grote schenkingen wordt afgeschaft, kan de woningmarkt de prikkel krijgen ‘waarop de natie wacht’, betoogt Aniel Autar, notaris en voorzitter van de vereniging van estateplanners in het Notariaat (EPN). Kent u de sfeer die ontstaat als je met vrienden het […]

Continue reading...

Eigen bijdrage AWBZ


  Volwassenen die AWBZ-zorg krijgen, moeten daarvoor een eigen bijdrage betalen. Of ze deze nu thuis ontvangen of in een zorginstelling. Sinds 1 januari 2013 betalen mensen met vermogen een hogere eigen bedrage. De eigen bijdrage voor de AWBZ voor mensen met een eigen vermogen is per 1 januari 2013 omhoog […]

Continue reading...

Uitbreiding vrijstelling schenking


Voor schenkingen van ouders aan kinderen kan gebruik worden gemaakt van een schenkingsvrijstelling. Van de jaarlijkse schenkingsvrijstelling (in 2013 € 5.141) kan elk kind, ongeacht zijn of haar leeftijd, gebruikmaken. De eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling geldt voor kinderen tussen de 18 en 35 jaar. Vanaf 2013 wordt deze leeftijdsgrens verhoogd naar […]

Continue reading...

Uitbreiding regeling 2% overdrachtsbelast.


  Vanaf 1 januari 2013 gaan aanhorigheden van een woning ook onder de 2% overdrachtsbelasting vallen, ook als die later los aangekocht worden. Voorwaarde is wel dat ze tot de woning behoren of gaan behoren. Koopt u bijvoorbeeld bij uw woning een garage of een stuk tuin aan, dan is […]

Continue reading...

Verlenging termijn overdrachtsbelasting


Staatssecretaris Frans Weekers van Financiën verlengt met ingang van 1 september 2012 de termijn waarin particulieren of ondernemers die gedwongen hun woning of bedrijfspand moeten verkopen, een vermindering van de overdrachtsbelasting kunnen claimen. Om de gehele vastgoedmarkt tegemoet te komen, heeft de staatssecretaris besloten de termijn van artikel 13 WBR […]

Continue reading...

Het wetsvoorstel van de flex-BV is goedgekeurd door de Eerste Kamer en treedt per 1 oktober 2012 in werking


wetboek

Het wetsvoorstel wijzigt de regeling voor B.V.’s waardoor het eenvoudiger wordt om een B.V. op te richten. Zo krijgen aandeelhouders meer vrijheid voor de inrichting van de statuten. Het minimumkapitaal van achttienduizend euro (€ 18.000,00) wordt afgeschaft. Daarnaast vervalt de verplichte blokkeringsregeling van de overdraagbaarheid van aandelen. Ook worden de mogelijkheden […]

Continue reading...

Levenstestament; wie behartigt uw belangen als u dit zelf niet meer kunt?


Wellicht heeft u weleens nagedacht over wat er gebeurt wanneer u een zwaar ongeluk krijgt, ernstig ziek wordt of gaat dementeren? Wie kan dan uw wensen op medisch gebied kenbaar maken aan de behandelend arts? Wie regelt voor u het beste verzorgingshuis of uitstekende particuliere zorg? Hoe en door wie […]

Continue reading...

Nieuwe website is vanaf nu online


Na bloed, zweet en tranen is eindelijk de nieuwe website van ‘Van Santvoort & Den Drijver-Pigmans’ online.    

Continue reading...